Chính sách bán hàng

QUY ĐỊNH CHUNG

1.    Thông tin đăng ký thành viên phải trung thực, chính xác.
2.    Thành viên đăng tin tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung thông tin đăng tải.
3.    Cấm sử dụng những từ ngữ thô tục, bậy bạ khi đăng thông tin.
4.    Không được làm hại đến kinh doanh và uy tín của người khác.
5.    Cấm đăng thông tin liên quan tới các vấn đề quân sự, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, đường lối chính trị, nói xấu nhà nước CHXHCN Việt Nam.
6.    Cấm đăng thông tin về sex, có nội dung mang tính khiêu dâm, vi phạm phát luật và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
7.    Tên đăng nhập, tên gian hàng không được phép đặt từ ngữ bậy bạ, thô tục hoặc bêu xấu, nhục mạ người khác.
8.    Máy hàn Hải Dương có quyền hủy tài khoản gian hàng , bài viết có nội dung vi phạm những điều trên.
9.    Máy hàn Hải Dương có quyền hủy tài khoản gian hàng mà phát hiện các hành vi gian trá, lừa đảo, đăng tin nội dung không đúng, phá hoại hay kích động.
10.    Máy hàn Hải Dương không chịu trách nhiệm và không bảo đảm tính chính xác của những thông tin mà thành viên đăng lên.
11.    Máy hàn Hải Dương không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan giữa sự trao đổi mua bán và hợp tác của các thành viên và người sử dụng trên website.
12.    Không được sử dụng thương hiệu Máy hàn Hải Dương cũng như thông tin của website cho mục đích riêng mà không có sự đồng ý của Máy hàn Hải Dương.
13.    Máy hàn Hải Dương có quyền thay đổi, bổ sung các điều khoản trong quy định và điều lệ này mà không cần báo trước. Người sử dụng có trách nhiệm phải xem thường xuyên bảng quy định và điều lệ này để sử dụng website Máy hàn Hải Dương hiệu quả hơn.
14.    Những hành vi mà Máy hàn Hải Dương cho rằng không phù hợp.