Điều khoản & Điều kiện

- Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên đều có thể đặt hàng.

- Tư vấn sản phẩm qua điện thoại, email, zalo, facebook

Điện thoại: 098 676 1777 

Email: mayhanhaiduong@gmail.com

Zalo: 098 676 1777 / 0979 969 503

Facebook: https://www.facebook.com/mayhanhaiduong/