YOBEL

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
0

BÁNH XE RÙA HÀN HQC 105MM Đường kính ngoài: 105mm Đường kính lỗ: 14mm Mâm nhôm hợp kim đúc&.....

0

BÁNH XE RÙA HÀN HỒ QUANG CHÌM 118MM Đường kính ngoài: 118mm Đường kính lỗ: 15mm Vỏ cao su c.....

0

BÁNH XE RÙA HÀN HQC 130MM Đường kính ngoài: 130mm Đường kính lỗ: 16mm Mâm nhôm hợp kim đúc .....

0

BÁNH XE RÙA HÀN HỒ QUANG CHÌM 148MM Dùng thay thế cho xe rùa hồ quang chìm MZ1000/MZ1250 ZD5 Đ.....

0

CỔ CONG ROBOT OTC350 .....

0

Dây dẫn hướng mỏ hàn OTC, dùng thay thế cho mỏ hàn MIG OTC350A/500A 3M .....

0

Dây dẫn hướng mỏ hàn OTC, dùng thay thế cho mỏ hàn MIG OTC350A/500A 5M .....

0

Dây dẫn hướng mỏ hàn Pana 200A 3M, dùng thay thế cho mỏ hàn MIg panasonic 200A 3M .....

0

Dây dẫn hướng mỏ hàn Pana 200A 3M, dùng thay thế cho mỏ hàn MIg panasonic 200A 4.5M, 5M  .....

0

Dây dẫn hướng mỏ hàn Pana 350A 3M .....

0

Dây dẫn hướng mỏ hàn Pana 350A 4.5M .....

0

NỐI REN OTC350 (ROBOT - RT) .....

0

Sứ lọc hàn TIG lớn, dùng để hàn đường ống, hàn nhôm... Sứ TIG #6 - 57N75 Sứ TIG #8 - 57N7.....

0

Sứ lọc hàn TIG lớn, dùng để hàn đường ống, hàn nhôm... Sứ TIG #6 - 57N75 Sứ TIG #8 - 57N7.....

0

Sứ TIG 54N18 (#6), 54N17 (#5)54N16 (#6), 54N15 (#7), 54N14(#8), 54N12(#10) dùng thay thế cho mỏ.....

0

Sứ TIG 54N18 (#6), 54N17 (#5)54N16 (#6), 54N15 (#7), 54N14(#8), 54N12(#10) dùng thay thế cho mỏ.....

0

Sứ TIG 54N18 (#6), 54N17 (#5)54N16 (#6), 54N15 (#7), 54N14(#8), 54N12(#10) dùng thay thế cho mỏ.....

0

Sứ TIG 54N18 (#6), 54N17 (#5)54N16 (#6), 54N15 (#7), 54N14(#8), 54N12(#10) dùng thay thế cho mỏ.....

0

Sứ TIG 54N18 (#6), 54N17 (#5)54N16 (#6), 54N15 (#7), 54N14(#8), 54N12(#10) dùng thay thế cho mỏ.....

0

Sứ lọc hàn TIG lớn, dùng để hàn đường ống, hàn nhôm... Sứ TIG #6 - 57N75 Sứ TIG #8 - 57N7.....

0

Sứ lọc hàn TIG lớn, dùng để hàn đường ống, hàn nhôm... Sứ TIG #6 - 57N75 Sứ TIG #8 - 57N7.....

0

Sứ hàn TIG dài 10N48L - #6 Dùng hàn rãnh sâu, hẹp Hàng chất lượng cao   .....

0

Sứ hàn TIG dài 10N49 - #5 Dùng hàn rãnh sâu, hẹp Hàng chất lượng cao   .....

0

Sứ hàn TIG dài #4 10N50L Dùng hàn rãnh sâu, hẹp Hàng chất lượng cao   .....

0

SỨ HÀN TIG DÀI 10N51L - #3 Dùng hàn rãnh sâu, hẹp Hàng chất lượng cao .....